Krajowa Kursokonferencja Sędziów IT

Materiały szkoleniowe

Stęszew, 7-9 grudnia 2018

Dobre praktyki i higiena pracy sędziów IT Marcin Wasłowicz
Praca z urządzeniami Bridgemate Michał Klichowicz
Obsługa kotła DMP w oprogramowaniu JFR Teamy Michał Zimniewicz
Tournament Calculator Stanisław Mączka
Prowadzenie turniejów na "piątkach" Stanisław Mączka
Teoria i praktyka generowania rozkładów rozdań Michał Klichowicz
Obsługa programistyczna popularnego polskiego oprogramowania Michał Klichowicz